“Heksebarnet”
Når et barn bliver beskyldt for at være en heks er det ofte, at denne beskyldning kommer fra enten en onkel, bedstemor, stedmor/far, naboer, folk fra landsbyen og præsten. Det er faktisk meget sjældent, at hekseanklagerne kommer direkte fra børnenes egne forældre. Når først et barn er blevet beskyldt for at være heks, er der ingen vej tilbage. Landsbybeboerne vil kræve, at barnet enten får uddrevet de såkaldte onde ånder via natlige hekseuddrivelser (eksorcisme), som bliver udført af de lokale præster i landsbykirken. Eller at forældrene bringer barnet til en heksedoktor, som også har “magic power” til at uddrive heksen i barnet! Men dette koster mange penge, og overtroen er størst i de mest fattige områder. Børnene bliver derfor ofte tortureret og slået ihjel. Forældrene kan intet stille op imod en hel landsby og de lokale okkulte grupper, som alle kræver, at det forheksede barn enten skal tortureres til døde eller udstødes fra landsbyen. De risikerer selv at blive slået ihjel, hvis de lader deres barn bo i deres hus. Forældrene tror også selv, at barnet er forhekset, hvis det er en præst, som har udpeget barnet til at være heks. Barnet bliver slået ihjel enten ved at de bliver halshugget, begravet levende, brændt levende og simpelthen banket/tortureret ihjel.

Troen på hekse i Danmark
Husk på, at denne overtro ikke er en afrikansk ting. Tilbage i 1600 tallet brændte vi kvinder på bålet i Danmark, fordi vi troede at de var hekse. Den hekseanklagede kvinde (ofte en dement gammel kone) skulle bekende sin pagt med djævlen og ved tortur tvinges til at angive sine medhekse (mand og børn kom også på bålet!). Det sidste udenomsretslige heksemord i Danmark skete i år 1800. Den sidste ulovlige heksemishandling fandt sted i 1897, og den sidste heksebeskyldning blev fremsat i 1934! Det er altså ikke mange år siden, at vi i Danmark troede på hekse! Så i stedet for at pege fingre, skal vi sammen bekæmpe overtroen og hjælpe verdens fattigste, da vi selv har levet, som de gør.

Hvorfor udviklingen halter bagefter i Nigeria?
Hvorfor er vi i Danmark kommet videre? Og hvorfor står tiden stille i de fattige landsbyer i Nigeria, hvor overtroen hersker, som den gjorde det i Danmark i 1500-1600 tallet? Det er der to hovedårsager til: Uvidenhed og fattigdom. Hvor der er ekstrem fattigdom, er der ofte også uvidenhed. Fattigdom betyder, at børnene ikke kommer i skole. Når børn ikke kommer i skole, stoppes udviklingen, og tiden går i stå. Det hele hænger sammen. Og den nigerianske regering gør ikke noget for at komme overtroen til livs!

DINNødhjælps vigtigste arbejdsområder
Lige nu er Nigeria det land i Afrika, der har flest børn ude af skolen. DINNødhjælps vigtigste opgave i Nigeria er derfor at lave oplysningsarbejde. Når nu den nigerianske regering ikke bruger midler på at oplyse og uddanne, må vi via vores oplysningsarbejde bekæmpe overtroen.
Børnene på DINNødhjælps børnecenter savner selvfølgelig deres familier. De snakker ofte om deres søskende, kusiner, bedsteforældre og forældre (eller mor og far hvis den ene af forældrene er død). Og det er en af vores VIGTIGSTE opgaver, at børnene bevarer kontakten til deres familier. Engang imellem tager vi børnene med på det, vi kalder Home Visit (hjemmebesøg), og dette er noget børnene glæder sig meget til. HJEMMEBESØG ER DEN VIGTIGSTE DEL I VORES OPLYSNINGSARBEJDE!

Når børn der førhen levede et udstødt liv, beskyldt for at være hekse, næsten tortureret til døde, børn som ikke længere måtte få lov til at komme i skole pga. hekseanklagerne, børn som de andre ikke ville lege med igen, børn som levede i frygt. Når de selvsamme børn kommer tilbage til deres familie og landsby og ser sunde, stærke og raske ud, taler godt engelsk, har fået selvtilliden og håbet tilbage giver det hele landsbyen noget at tænke over. De indser deres egen uvidenhed, og de ser at børnene faktisk ikke er hekse. Vi beviser overfor hele samfundet, at børnene ikke er hekse, men at dem, som beskyldte dem for at være hekse, er blevet indoktrineret af enten præsten eller andre landsbybeboere.
HJEMMEBESØG ER MED TIL AT STOPPE OVERTROEN, OG AT FLERE BØRN BLIVER SLÅET IHJEL!

På DINNødhjælps børnecenter i Nigeria går alle børnene i skole. Uddannelse skaber udvikling, og for børnene er skolegangen også er med til at bearbejde deres grimme fortid som er præget af svigt, udstødelse og tortur. Udover at gå i skole, arbejder vi også med børnene hver dag igennem sang, dans, leg og at være kreativ. F.eks. er det at tegne og male børns foretrukne virksomhed. Børnene udvikler deres sanser og kreativitet. At tegne/male er et udtryk for deres spontanitet og fantasi. Det hjælper ikke kun at sidde og snakke med børnene om deres fortid. Børn udtrykker bedst deres tanker, erindringer og følelser igennem leg, sang og dans.