Arv til DINNødhjælp

Hvis du ønsker, at DINNødhjælp skal arve efter dig, kan du oprette et testamente. I testamentet kan du bestemme, at DINNødhjælp skal arve en procentdel af arven, et bestemt beløb eller et bestemt aktiv.

Hvordan opretter du et testamente

Du kan oprette testamente online med advokathjælp hos MinAdvokat.dk. Meddel advokaten dine ønsker, hvorefter advokaten sender dig et udkast. Spørgsmål afklares via en snak pr. telefon med advokaten. 

Du kan også rette henvendelse til en lokal advokat og oplyse, at du ønsker at oprette et testamente, hvor det bestemmes, at DINNødhjælp skal arve.

 

Arveafgift

DINNødhjælp er en statsanerkendt almennyttig organisation og skal derfor ikke betale afgift af den arv, som organisationen modtager via testamenter. Boafgiften på arv til børn er 15 % – og efterlader du arv til fjernere slægtninge (søskende, søskendebørn, venner m.v.) skal der også betales tillægsboafgift, så afgiften bliver op til 36,25 %.

 

Forøg dine arvingers nettoafgift

Påtænker du at begunstige dine nevøer, niecer eller andre, der skal betale bo- og tillægsboafgift, kan du med fordel oprette testamente, hvor DINNødhjælp gøres til medarving mod at betale afgiften for de øvrige arvinger. 

Nettoarven til dine arvinger blive forøget og der bliver samtidig et beløb til vort nødhjælpsarbejde – kun afgifterne bliver færre.

Denne mulighed for at nedsætte afgifterne og samtidig støtte DINNødhjælp er beskrevet af en advokat her. Ret henvendelse til en advokat eller til DINNødhjælp, hvis du vil høre mere herom.

Arv til DINNødhjælp

Vidste du at DINNødhjælp er godkendt efter Ligningslovens § 8a og optaget på SKATs liste over godkendte organisationer. Det betyder, at DINNødhjælp er berettiget til at modtage gaver med fradragsret for giveren. I 2018 kan fradraget højst udgøre kr. 15.900. Beløbet reguleres hvert år. Hvis du giver kr. 15.900 til DINNødhjælp i 2018, opnår du således et fradrag på kr. 15.900.