Privatlivspolitik og handelsbetingelser for DINNødhjælp

16. maj 2018

DINNødhjælps dataansvar

Vi behandler personoplysninger og derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

DINNødhjælp er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Eskild Christiansen
Adresse: Bakkegårdsvej 2 b, 8240 Risskov
CVR: 34752826
Telefonnummer: 41908823
Mail: eskild@dinnoedhjaelp.dk
Website: www.dinnoedhjaelp.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 1. Medlemsoplysninger:
  Almindelige personoplysninger:
  Registrerings – og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse
 1. Donationer:
  Almindelige personoplysninger:
  Registreringsoplysninger som navn, adresse, betalingsdato, e-mailadressePersonoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  Cpr nummer
 1. Oplysninger om ledere og frivillige.
  Almindelige personoplysninger:
  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresseAndre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til organisationen og bankkontonummerPersonoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  CPR – nummer
  Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Organisationens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlig grunde til behandling er særligt:

 • Organisationens berettiget (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Organisationens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder regnskabsloven, dokumentationskrav med hensyn til tilskud, herunder tipsmidler.
 • Administration af din relation til os.
 1. Formål med behandling af donationsoplysninger
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder regnskabsloven og ligningsloven.
 1. Formål med behandling af oplysninger på ledere og frivillige
 • Håndtering af ledernes og de frivilliges hverv og forpligtelser i organisationen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lønkrav
 • Udbetaling af løn
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettiget (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af organisationen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. 

Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når der i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte til Danløn og SKAT. 
 • Donationsoplysninger videregives til SKAT.
 • Medlemsoplysninger videregives til revision med henblik på ansøgning til tipsmidler m.v.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysning som medlem, støtter, som frivillig eller lønnet ansatte. 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af organisationen

Ulønnede frivillige:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i en overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, støtterne, frivillige og lønnede medarbejdere til statistik og lignende, så længe det har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandling af date
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder at gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelsen er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatpolitikken og handelsbetingelserne

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik samt handelsbetingelserne fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. De til enhver tid gældende privatlivspolitik og handelsbetingelser vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Handelsbetingelser

Priser

Hos DINNødhjælp tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

DINNødhjælp modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Levering

DINNødhjælp tilstræber at afsende ordrer næstfølgende hverdag.

Reklamationsret

Der gives to års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i ”rimelig tid”, efter du har opdaget manglen/fejlen. DINNødhjælp vil dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelseretten sendes til

Foreningen DINNødhjælp, Vintervej 111, st, 8210 Risskov​

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af regnr. og kontonr., så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på købte varer. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren. Returneringsomkostninger skal du selv holde. Inden 14 dage regnet fra modtagelsestidspunktet skal du give meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives pr. e-mail. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten: Varer som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret. Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering. Varer hvor plomberingen er brudt. Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Aftaler indgået på offentlig auktion.

Returnering

Du skal sende din varer retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

 Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet. Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standard levering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.