Sådan har I hjulpet DINNødhjælp, tak for Jeres støtte

I hele Danmark arbejder skolebørn med emner, hvor de kommer i berøring med DINNødhjælp’s arbejde i Nigeria. Mange af skolebørnene vælger aktivt at gøre en forskel. Nedenfor kan du læse nogle af de gode historier, vi har fået ind omkring deres flotte indsats.

En kage for en god sag

Karoline og Cecilie fra 6. klasse på Rønbækskolen i Hinnerup valgte at skrive om DINNødhjælps arbejde i deres projektopgave. Det gjorde de, fordi de ville være med til at sætte en stopper for hekseanklagerne.

De ville også gerne samle penge ind til den gode sag, så derfor gik de hjem og fandt forklæderne frem og bagte en helt særlig kage. Nemlig en kage der ikke kun ligger godt i maven, men som også luner andre steder – de valgte nemlig at lade pengene for kagen gå til DINNødhjælp.

Kære Karoline og Cecilie, tusind tak for jeres støtte og interesse for DINNødhjælp.

Budskabet spredes

Alle jeres, og vores arbejde med ‘hekse’-børnene, er med til at gøre en kæmpe forskel. Derfor er vi meget taknemlige for jeres tid, og det arbejde I har lagt i det for vores skyld. DINNødhjælps arbejde kan nemlig udføres, fordi I er med til at hjælpe os.

Ringe i vandet

Jeres arbejde er med til at sprede ringe i vandet, så vi får spredt budskabet, og på den måde kan forebygge, at flere børn risikerer at blive anklaget for at være hekse.

Loppemarked indbragte 9.000 kr. til DINNødhjælp

Eleverne i 5.A på Giersings Realskole i Odense har arbejdet med romanen “Heksefeber”. Da de nåede til perspektiveringen i analysen, så de et afsnit af “Anja og heksebørnene”. Alle elever blev meget ramt af udsendelsen og kom med det samme frem til, at de ville og kunne gøre noget.

Loppefund bliver til nødhjælp

Så på to uger tilrettelagde og organiserede de et loppemarked på skolen. De fandt ting de kunne sælge i gemmerne derhjemme, bagte kage og lavede drikkelse, som de kunne sælge til den store finale. De fik samlet 9.000 kr. ind. De er høje på lykke og glæder sig over at kunne hjælpe børnene i Land Of Hope.

Kære 5.A, tusind tak for den imponerende indsats og det flotte beløb, I fik samlet ind til DINNødhjælp.

Loppemarked på Giersings Realskole til fordel for Anja og heksebørnene
5.A på Giersings Realskole har samlet 9.000 kr. ind til DINNødhjælp
Loppemarked - Støt børnene i Land Of Hope

Hvert et bidrag tæller

Hvert et bidrag tæller, og hos DINNødhjælp tager vi ikke én donation for givet. Donationen betyder at vi kan tage os rigtig godt af de børn, vi allerede har reddet, og giver os muligheden for at redde endnu flere børn.

Tak

Så på vegne af alle børnene på Land of Hope, de ansatte I Nigeria og Danmark, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for jeres arbejde.