Vores arbejde i Nigeria

I løbet af det sidste årti er beskyldninger mod børn for hekseri i Nigeria steget dramatisk, især i delstaten Akwa Ibom, hvor Land of Hopes børnecenter ligger. Det er en kompleks blanding af sociale, økonomiske og religiøse årsager, der ligger bag væksten i troen på heksekraft. Hvis man skal bekæmpe overtroen, skal man derfor have fat i selve kernen af problemet, og den ligger ude i de overtroiske og fattige landsbyer, hvor Land of Hope laver oplysningsarbejde. 

Advocacy Work – Oplysningsarbejde 

Land of Hope arbejder ud fra den overbevisning, at uddannelse har essentiel betydning for den enkelte og for kommende generationers evne til at opbygge et samfund. Vi tror på, at uddannelse er det mest effektive våben i kampen mod overtroen. 

I Nigeria bruger vi derfor meget tid på Advocacy Work, som kort fortalt betyder oplysningsarbejde. Advocacy handler generelt om at tale andres sag overfor lokale og nationale myndigheder, så de bliver stillet til regnskab og lever op til deres ansvar over for de fattigste medborgere. Det handler også om at hjælpe de berørte befolkningsgrupper til at kende deres rettigheder og kræve dem opfyldt.

DINNødhjælp
DINNødhjælp

Hvorfor bliver børn beskyldt for at være hekse?

Beboerne i de fattige og overtroiske landsbyer føler sig svigtet og marginaliseret af regeringen, som ikke gør noget for at uddanne og udvikle de fattigste samfund. Børnene har en ustabil skolegang, og overtroen er dybt indgroet i den afrikanske kultur, hvilket giver næring til junglelov, overtro og uvidenhed. Familierne leder efter en forklaring på deres fattigdom eller på pludselige dødsfald, og frygten for det onde og det overnaturlige kan være så stærk, at den fortrænger kærligheden til barnet, som bliver gjort til syndebuk. Endelig udnytter en del af vækkelseskirkerne overtroen til at bedrive djævleuddrivelse og tjene gode penge på det. Lokale præster står derfor bag størstedelen af beskyldningerne mod børn for hekseri i Akwa Ibom.

Dialog og forståelse

Når vi besøger disse landsbyer i forbindelse med vores Advocacy Work, handler det derfor først og fremmest om at skabe en platform for dialog, hvor vi oplyser om overtro, vores arbejde og børns rettigheder. Mange ved eksempelvis ikke, at det er ulovligt at beskylde børn for at være hekse og kan give op til 15 års fængsel. Omvendt er hekseri ikke en problematik, som regeringen beskæftiger sig med, selvom guvernøren i Akwa Ibom med loven ’Child Rights Act’ fra 2003 gjorde anklager om hekseri til en ulovlig og kriminel handling. Det hjælper derfor ikke at løfte en pegefinger overfor de uvidende landsbybeboere, som i årevis er blevet efterladt til sig selv. De er uuddannede og kender ikke engang til deres egne basale rettigheder, og den lokale regering følger ikke ’Child Rights Act’-lovgivningen og dømmer i sager om hekseri. Det er derfor vigtigt, at vi også lytter til deres frustrationer og giver støtte for at styrke deres stemme over for regeringen, som i sidste ende er ansvarlig for at uddanne befolkningen.

Læs mere om fænomenet heksebørn her: heksebørn 

Home Visits – Hjemmebesøg 

En vigtig del af vores oplysningsarbejde er det, som vi kalder Home Visits (hjemmebesøg), hvor børnene kommer på besøg hos deres nærmeste familie. Børnene savner naturligvis deres forældre og søskende, og det er vores fornemmeste opgave, at de bevarer en tæt relation til dem. Det kan virke uforståeligt for mange at tage børnene med tilbage til den landsby, hvor de blev udstødt, tortureret og efterladt til sig selv. Det er dog meget sjældent, at hekseanklagerne kommer direkte fra børnenes egne forældre. Når et barn bliver udråbt til at være en heks, kommer denne beskyldning ofte fra enten en onkel, bedstemor, stedmor/stedfar, naboer, folk fra landsbyen eller præsten, som tjener penge på hekseuddrivelser.

Victor og mor DINNødhjælp
Victor og mor DINNødhjælp

Mønsterbrydning

Formålet med hjemmebesøgene er derfor at ændre landsbyernes syn på overtroen ved at vise dem børnenes utrolige forvandlinger – fra at være udstødt, alene, beskyldt for at være heks, næsten tortureret til døde til at være sund, stærk, rask, dygtig i skolen med selvtillid og drømme for fremtiden. Vi beviser overfor hele landsbyen, at børnene ikke er hekse og at dem, som beskyldte dem for at være hekse, er blevet indoktrineret af enten præsten eller andre landsbybeboere. Samtidig er det vigtigt, at familierne tager ansvar for børnenes hårde fortid og i samarbejde med os er med til at oplyse landsbyen om børnenes rettigheder.

Et stærkt bånd til familien

Det er et langsigtet arbejde og kræver, at børnene kommer på regelmæssige hjemmebesøg. Familierne kommer også ofte på besøg hos børnene på Land of Hope. Et familiebånd er meget stærkt i de afrikanske samfund, og selvom overtroen synes at splitte det bånd, skyldes det i bund og grund fattigdom og uvidenhed, som kun kan bekæmpes ved at udvide deres viden om verdenen og oplyse om overtro og vigtigheden af uddannelse.

DINNødhjælp Anja Ringgren Loven
DINNødhjælp schoolchildren
I am powerful DINNødhjælp